0
Plek voor al uw vragen
0 jaar
gecertificeerd taxateur
0+ jaar
antiekliefhebber
0
getaxeerde objecten
Peter Dullaert register taxateur

Wat komt er allemaal kijken bij een erfenis?

Bij het overlijden van een dierbare spelen naast allerlei emoties ook zakelijke belangen. Een nalatenschap afwikkelen is een hele verantwoordelijkheid zowel voor de erfgenamen als voor een eventuele executeur testamentair. Het is van groot belang dat de verdeling van de erfenis op een eerlijke manier wordt afgehandeld om ruzies en ergernis te voorkomen. Een onafhankelijke waardebepaling door een taxateur helpt om een en ander in goede banen te leiden. Daarnaast dient er ook verantwoording afgelegd te worden aan de belastingdienst in verband met de erfbelasting. Mijn ervaringen als register taxateur én in het pastorale werk komen goed van pas bij het begeleiden van dergelijke trajecten.

Peter Dullaert

Verdeling van de erfenis

Het verdelen van een erfenis kan een emotionele gebeurtenis zijn en binnen een familie kan dit soms voor onenigheid zorgen. Het is daarom van belang om zaken goed te regelen, zodat er later geen wrok wordt gekoesterd of ruzie ontstaat over de manier waarop de erfenis is afgehandeld of verdeeld. Het is daarom van belang dat er een onafhankelijke en deskundige taxateur wordt ingeschakeld. Als u mij inschakelt als deskundige zal ik de kostbaarheden (antiek juwelen., schilderijen, verzamelingen etc.) in de inboedel taxeren op de zogeheten waarde in het economisch verkeer. Dat wil zeggen het bedrag dat de objecten op kunnen brengen op een veiling of bij verkoop aan een antiquair. Op deze manier ontstaat er geen discussie over wat iets wel of niet waard zou zijn. Daarnaast kan de erfenis met behulp van de taxatie eerlijker worden verdeeld. Als de ene erfgenaam meer objecten wil hebben dan de ander, dan wordt de laatste op grond van de door de taxateur vastgestelde waarde gecompenseerd met een geldbedrag. Desgewenst kan ik als taxateur van dienst zijn bij een eerlijke verdeling door middel van een verdelingsvoorstel of familieveiling.

Meer informatie ontvangen over onze dienstverlening of een afspraak maken?

Bel 06-54946223 of stuur een bericht via het contactformulier.

Successie aangifte

U bent erfgenaam en/of executeur testamentair en moet successie aangifte doen voor de belasting die over de erfenis moet worden betaald. Een hele verantwoordelijkheid die best ingewikkeld kan zijn, want wat wordt er precies van u verwacht? Voor de successie aangifte is het van belang dat er een boedelomschrijving wordt gemaakt. Hiermee wordt bedoeld dat er een compleet overzicht moet zijn van de schulden en bezittingen op het moment van overlijden. Dit overzicht vormt de basis voor de aangifte van de successie en dus voor de erfbelasting. Zijn er kostbaarheden aanwezig in de boedel, zoals een collectie sieraden, kunstvoorwerpen of antiquiteiten? Dan is een taxatierapport vereist waarin de waarde van de objecten is vastgesteld. Hierbij kom ik als taxateur om de hoek kijken. Als register taxateur ben ik bevoegd om voor de successie te taxeren. Op afspraak neem ik ter plaatse de kostbaarheden in de boedel op en taxeer ik de objecten op de zogeheten waarde in het economisch verkeer. Vervolgens werk ik dit uit in een taxatierapport dat ingeleverd kan worden samen met de successie aangifte. Doorgaans moet binnen acht maanden na overlijden aangifte worden gedaan voor de erfbelasting.

Heeft u vragen over de successie aangifte of wilt u een afspraak maken?

Bel 06-54946223 of stuur een bericht via het contactformulier.

 

*Reiskosten in overleg

Begrippenlijst nalatenschap