Waarom een kostbaarhedenverzekering?

Het is natuurlijk geweldig om in het bezit te zijn van een mooie collectie kunst en antiek, maar het bezitten van kostbare objecten brengt ook een aantal zorgen met zich mee. Wat als er brand uitbreekt of als er wordt ingebroken? Een inboedelverzekering is vaak beperkt en geldt alleen voor een doorsnee inventaris. Als u in het bezit bent van waardevolle objecten, zoals antiquiteiten, kunstwerken, juwelen of zeldzame verzamelobjecten, is het verstandig om een aanvullende kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Wat wordt er door de verzekering uitgekeerd en wie bepaalt die waarde?

Elke verzekering heeft haar eigen polisvoorwaarden, maar doorgaans wordt uitgegaan van de waarde die door een gecertificeerde register taxateur is toegekend en vastgelegd in een erkend taxatierapport. Bij het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering is het dus van belang uw kostbaarheden te laten taxeren door een register taxateur. De collectie wordt door de taxateur getaxeerd op de zogeheten verzekerings- of vervangingswaarde. Dit werkt hij uit in een taxatierapport dat u kunt indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. In dit rapport staat elk duurder object apart omschreven met een eigen waardeaanduiding. Bij vermissing door bijvoorbeeld brand of diefstal keert de verzekering het door de register taxateur vastgestelde bedrag, zoals vermeld in het taxatierapport, uit.

Is uw bestaande kostbaarheden verzekering nog rechtsgeldig?

Omdat de markt voor kunst en antiek aan trends onderhevig is, moeten taxatierapporten na enkele jaren opnieuw worden bekeken door uw taxateur en waar nodig worden aangepast. Wat precies het tijdsbestek is waarin de taxatie geldig is verschilt per verzekeringsmaatschappij (vaak wordt 3-6 jaar aangehouden).

Hoe kunnen wij u helpen met uw verzekeringstaxatie?

Al 22 jaar ben ik gecertificeerd/register taxateur en aangesloten bij de federatie TMV. Mijn kracht is dat ik als generalist hele inboedels kan taxeren. Door de jaren heen heb ik een brede kennis opgebouwd op het gebied van bijvoorbeeld zilver, porselein, klokken, meubels, schilderkunst, antquarische boeken, religieuze kunst, postzegelverzamelingen etc. Waar nodig kan ik uit mijn brede netwerk een specialist inschakelen, bijvoorbeeld op het gebied van 17e eeuwse schilderkunst, iconen en middeleeuwse handschriften.

Wilt u uw boedel laten taxeren? Zo gaan wij te werk:

Voorafgaand is het goed om contact met elkaar te hebben zodat wij ons een een beeld kunnen vormen van de te taxeren collectie of objecten. Op die manier kunnen we een voorlopige indicatie geven van de kosten die met de taxatie gemoeid zijn. Ook kunt u eventuele andere vragen stellen. Tenslotte plannen wij met u een afspraak in voor de taxatie.
Wij komen bij u thuis (of op een andere locatie indien gewenst) en nemen de te taxeren collectie op. Gaat het slechts om enkele objecten dan is het ook mogelijk dat u naar ons adres komt. In beide gevallen wordt een voorlopige schatting gemaakt die later wordt uitgewerkt in een definitief taxatierapport.
Thuis werken wij het rapport uit en doen waar nodig extra research (bijvoorbeeld door te kijken naar de wereldwijde veilingopbrengsten van een bepaalde kunstenaar van de afgelopen vijf jaar). U ontvangt het definitieve taxatierapport in tweevoud. U dient het rapport zelf in bij uw verzekeringsmaatschappij.